Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Węgorzyno

Mapa serwisu

OPS Węgorzyno


|--- Dane

|--- Za życiem

|--- Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

      |--- Ankieta

|--- Przeciwdziałanie przemocy

      |--- Organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w woj. zachodniopomorskim

|--- Budżet

      |--- sprawozdania jednostki

            |--- sprawozdanie 2020

|--- Program Rodzina 500 +

|--- Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

|--- Dni i godziny otwarcia

|--- Świadczenia rodzinne

|--- Pomoc społeczna

|--- Dodatki mieszkaniowe

|--- Fundusz alimentacyjny

|--- Nabór na wolne stanowisko

|--- Zapytanie cenowe

|--- POKL

|--- Rejony Socjalne

|--- Ogłoszenia

      |---

Organa


|--- Kierownik Ośrodka

|--- Z-ca Kierownika Ośrodka

|--- Kadra

|--- Zadania i kompetencje

Akty Prawne


|--- Zarządzenia Burmistrza

|--- Ustawa z dnia 21 czerwca o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 2001 nr 71 poz. 734 z póżn. zm) - stan n

|--- Tekst ujednolicony ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - stan

|--- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - tekst ujednolicony, stan na dzień 20

|---

|--- Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - tekst ujednolicony - stan na dzień 06.07.2010r.

|--- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1458)

|--- KPA

|--- Zarządzenia Kierownika

|--- Uchwały Rady Miasta

      |--- Uchwała Nr XXII/188/2017 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Węgorzynie

|--- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi(Dz.

sprawozdanie 2023


Poradnik petenta


|--- Pomoc społeczna

|--- Świadczenia rodzinne

|--- Fundusz alimentacyjny

|--- Dodatki mieszkaniowe

|--- Wnioski - pomoc społeczna

      |--- Wniosek o udzielenie pomocy

            |--- Wniosek o udzielenie pomocy

|--- Wnioski - świadczenia rodzinne/fundusz alimentacyjny

|--- Wnioski - dodatki mieszkaniowe

|--- Wnioski - pozostałe